Resurse umane

 1. Organizăm şi derulăm operaţiunile de evidenţă a personalului în cadrul firmei:
  • Asigurăm întocmirea contractelor individuale de muncă;
  • Efectuăm înregistrările în REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților);
  • Gestionăm și răspundem de documentele de evidenţă a contractelor de muncă;
  • Răspundem de modul de arhivare şi de păstrare a contractelor de muncă şi a documentelor de personal;

 2. Primim şi analizăm cereri / reclamaţii ale salariaţilor în domeniul resurselor umane propunând soluţii pentru rezolvarea acestora.

 3. Aducem la cunoştinţă Departamentului Financiar-Contabil modificările apărute în relaţiile de muncă (angajări, încetarea raporturilor de muncă, concedii fără plată).

 4. Consiliăm în elaborarea Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

 5. Consiliăm în elaboararea organigramei societății.

 6. Coordonăm activităţile de recrutare şi selecţie, de orientare şi integrare a noilor angajaţi, de evaluare a performanţelor şi de motivare, gestionăm situaţiile conflictuale, de criză etc. Asiguram aplicarea şi reînnoirea testelor şi a formelor de interviu realizate.

 7. Elaborăm şi urmărim implementarea strategiei şi a procedurilor de lucru privind resursele umane din firmă şi le integrăm în strategia generală a companiei.

 8. Consiliăm managerii celorlalte departamente ale companiei cu privire la activităţile de resurse umane.

 9. Exercităm permanent sau temporar, prin delegarea competenţelor, atribuţii specifice specialităţii, stabilite prin actul constitutiv al societăţii sau prin organul decizional statutar (A.G.A., C.A.) în sarcina reprezentantului legal.

 10. Asigurăm deplină confidenţialitate a datelor de personal cu care operează.


Pentru mai multe informații vă rugăm să ne scrieți un mesaj sau să ne contactați telefonic!