Legea nr. 53/2003 Codul Muncii

3 Jan 2017

12/2016 RESURSE UMANE HG nr. 877/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților și pentru aplicarea unitară a unor dispoziții legale, eliberarea adeverinței de vechime a devenit o obligație a angajatorului la încetarea raporturilor de muncă cu salariatul, renunțându-se la condiționarea unei solicitări prealabile din partea salariatului.