10/2016 SSM

17 Mar 2019

10/2016 SSM
HG 767/2016 ART. 80^1 - Durata instruirii lucrătorilor pentru cele 3 faze nu va fi mai mica de 1 oră

ART. 80 Durata instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru fiecare dintre cele 3 faze prevăzute la art. 77şi pentru instruirea periodică efectuată suplimentar celei programate prevăzută la art. 98, nu va fi mai mică de 1 oră şi se stabileşte prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, datat şi aprobat de către angajator.