Resurse Umane

Resurse umane

Organizăm şi derulăm operaţiunile de evidenţă a personalului în cadrul firmei: • Asigurăm întocmirea contractelor individuale de muncă; • Efectuăm înregistrările în REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților); • Gestionăm și răspundem de documentele de evidenţă a contractelor de muncă; • Răspundem de modul de arhivare şi de păstrare a contractelor de muncă şi a documentelor de personal; Primim şi analizăm cereri / reclamaţii ale salariaţilor în domeniul resurselor umane propunând soluţii pentru rezolvarea acestora.

...

07/2019 RESURSE UMANE

07/2019 RESURSE UMANE Revisal versiunea 6.0.7 – Actualizare COR

...

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii

12/2016 RESURSE UMANE HG nr. 877/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților și pentru aplicarea unitară a unor dispoziții legale, eliberarea adeverinței de vechime a devenit o obligație a angajatorului la încetarea raporturilor de muncă cu salariatul, renunțându-se la condiționarea unei solicitări prealabile din partea salariatului.

...