Ssm

SSM

Elaboram instrucţiuni proprii de aplicare a instrucțiunilor de securitate şi sănătate în muncă, în funcţie de particularităţile proceselor de muncă din organizaţie, de riscurile de accidente şi îmbolnăviri profesionale. Elaboram tematici pentru toate fazele de instruire, stabilim periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă, asiguram informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; verificam cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite. Elaborăm programul de instruire-testare la nivelul unităţii.

...

10/2016 SSM

10/2016 SSM HG 767/2016 ART. 80^1 - Durata instruirii lucrătorilor pentru cele 3 faze nu va fi mai mica de 1 oră ART. 80 Durata instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru fiecare dintre cele 3 faze prevăzute la art. 77şi pentru instruirea periodică efectuată suplimentar celei programate prevăzută la art. 98, nu va fi mai mică de 1 oră şi se stabileşte prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii potrivit prevederilor art.

...